Opprop for Moria

1) Vi ber den norske regjering umiddelbart bidra til å bedre forholdene for de som lever i flyktningeleirene ved Europas yttergrenser. 

2) Vi ber den norske regjering ta initiativ til en løsning som får flyktningene ut av leirene. I første omgang må Norge gi 500 flyktninger opphold på humanitært grunnlag og ta initiativ til at andre land gjør det samme.

Drivkraft – kristendemokratisk nettverk

Utfordring til lokalpolitikere:

Eksempel kommune mener den internasjonale flyktningkrisen krever økt innsats og en bedre ansvarsdeling i Europa. Regjeringen anmodes å samarbeide med EU for å få løst de akutte utfordringene i flyktningeleirene, spesielt på de greske øyene. Eksempel kommune mener Norge må øke sitt bidrag. Vi har i vår kommune både kompetanse, kapasitet og vilje til å bosette flere enn det vi er anmodet om.


– kristendemokratisk nettverk